‘Vroege techniekprikkel belangrijk voor kinderen’
Hoogleraar Juliette Walma van der Molen, Universiteit Twente

“Wetenschap en techniek in het primair onderwijs is een must om het grote gebrek aan technisch geschoold personeel in de toekomst te voorkomen en om jongeren vaardigheden te leren die nodig zijn voor de 21e eeuw. Hoogleraar Juliette Walma van der Molen aan de Universiteit Twente pleit al enige tijd voor een nieuwe aanpak in het onderwijs. Onderzoek toont namelijk aan dat de natuurlijke interesse van kinderen voor onderzoeken en ontwerpen (en de bijbehorende beroepen) verdwijnt als ze daar niet al in het basisonderwijs op een positieve manier mee in aanraking komen.
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en onderzoekend en aan het einde van het basisonderwijs opvallend geïnteresseerd in nieuwe technologieën. Denk aan milieuproblematiek of klimaatbeheersing. Helaas wordt daar in het basisonderwijs weinig mee gedaan,” vertelt Walma van der Molen. “Kinderen begrijpen de uitdagingen van de samenleving, maar zien vaak niet in dat wetenschap en techniek daarvoor oplossingen kunnen aandragen en dat zij daar zelf een rol in kunnen spelen. Tegen het einde van het basisonderwijs sluiten zij al bepaalde beroepsprofielen uit. Kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar denken dat wetenschap moeilijk is, saai en iets voor ‘nerds’ en zien werken in de techniek als ‘vies’ en economisch oninteressant. Pas wanneer kinderen op een laagdrempelige en creatieve manier door hun hele onderwijs heen kennis maken met onderzoeken en ontwerpen én merken dat ze er plezier aan beleven en er talent voor hebben, zullen zij op latere leeftijd een positieve keuze voor wetenschap of techniek kunnen maken in plaats van deze bij voorbaat uit te sluiten.”

Global Goals; 17 doelen die je deelt.
In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Werelddoelen zijn opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen!
De 17 Werelddoelen zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. Benieuwd wat jij kunt doen? Bekijk de filmpjes van 17 jonge, toekomstige ‘wereldleiders’ en deel ze met iedereen.
17doelendiejedeelt.nl is een initiatief van ondernemer Anne-Marie Rakhorst.


Naar boven